Rekordní let Haeliaey III

 

Video nyní na Youtube!

 

15.8. jsem zúročil zkušenosti nabyté v Karlštejně a nový 300 m dlouhý vlasec. Pole poblíž obce Brnky, severně od Drahanské rokle, se stalo dějištěm mého zatím nejvyššího balonového letu, a také zřejmě i toho časově nejdelšího. Haeliaea III, nesoucí kameru Mini DVC Molly, tu vymotala celých 300 m vlasce a ve vzduchu setrvala asi hodinu (ačkoli výdrž baterie v kameře byla podstatně menší, kolem 25 minut). Maximální dostup ale činil odhadem kolem 200 metrů, protože balon nestál zcela kolmo nad místem vypuštění, nýbrž byl ukloněný nejprve k severu a později k jihu.

Při startu byla poněkud problémem ranní rosa – balon se při plnění namočil, což způsobilo (asi vzhledem k evaporativnímu chlazení) počáteční malou stoupavost. Jakmile ale oschnul, letěl nádherně, při následném pokusu se zátěží unesl i 110 gramů, což je u balonu takové velikosti více než úctyhodné.

 

Panelová sídliště Čimice a Bohnice, přibižně uprostřed se v zeleni skrývá areál psychiatrické léčebny a údolí Čimického potoka.

Bohnické sídliště, v pozadí centrum Prahy – bohužel přesvětlené.

Kamera nahlíží do vltavského kaňonu

Na severním obzoru se objevuje stěna velkolomu v Klecanech

Pohled směrem na Brnky a Přemyšlení, vlevo dole zřícenina zámku Brnky. Za řekou Roztoky u Prahy.

Zámek Brnky

Pohled na severovýchod – obec Zdiby

Pohledy do lůna Drahanské rokle – pěkně svrchu!

Pohledy na Chabry. Vlevo nahoře nápadná vyvýšenina skládky v Ďáblicích. Lesknoucí se hladina patří odkalovací nádrži čistírny odpadních vod, zeleň v popředí Drahanskému údolí.

Stín balonu není z výšky téměř vidět, zato je vidět jasné halo, které jej obklopuje – tomuto jevu se říká opoziční efekt nebo hezky česky Heiligenschein.